1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie naszej szkoły przygotowali audycję nadaną przez szkolny radiowęzeł pt. „Polskie powojenne podziemie niepodległościowe”.
Bohaterką programu była Janina Wasiłojć ps. „Jachna”, sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK, aresztowana przez UB w styczniu 1947 roku. „Jachnę” oskarżano o to, że będąc sanitariuszką w grupie mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” walczyła z nowym ustrojem Polski.  Otrzymała dwukrotny wyrok śmierci zamieniony na karę dożywotniego więzienia. Z zachowanych dokumentów wynika, że Janina Wasiłojć była knąbrnym więźniem, mało zdyscyplinowanym i nieposłusznym. Wielokrotnie karano ją za złe zachowanie, kilka razy nawet trafiła do karceru. Więzienie opuściła w 1956 roku. W 2009 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta.

W programie udział wzięli Martyna Lubiak, Arkadiusz Rożnowski i Adam Pyrzanowski. Realizacja techniczna Maciej Maksiewicz. Aby dowiedzieć się więcej o kobietach walczących w powstaniu antykomunistycznym 1944-1947 warto przeczytać książkę Szymona Nowaka pt. „Dziewczyny Wyklęte”.

Biblioteka szkolna przygotowała w tym dniu wystawę promującą literaturę na temat historii Polski w okresie okupacji niemieckiej i powojennego podziemia antykomunistycznego.

1 marca 2019 r.