E-Dziennik

Informujemy, że nasza szkoła posiada dziennik elektroniczny.

E-dziennik dostępny jest pod adresem:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawasrodmiescie

W procesie edukacyjnym młodzieży współpraca szkoły i rodziców pozwala uzyskać wiele pozytywnych efektów kształcenia. Systematyczne kontakty, wsparte bieżącą informacją dostarczaną za pomocą witryny ułatwiają śledzenie postępów w nauce i odpowiednie dobranie motywujących narzędzi rozwoju ucznia.
Więcej informacji na stronie producenta – link.

Przed korzystaniem z edziennika należy zapoznać się z Zasadami Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

Jak się zalogować do edziennika – link.

Instrukcja obsługi modułu Dziennik – nauczyciel

Instrukcja obsługi modułu Uczeń

Instrukcja obsługi modułu wiadomości