Projekt Unijny: „Akademia kwalifikacji”

Tytuł projektu: „Akademia kwalifikacji” Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2023 Wartość projektu: 1 008 904,25 zł Kwota dofinansowania: 854 468,85 zł Cel główny projektu Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja … Czytaj dalej Projekt Unijny: „Akademia kwalifikacji”