Szczepienia uczniów 2021

Szczepienie w szkołachPragniemy uprzejmie poinformować rodziców o kontynuacji akcji szczepień dzieci powyżej 12. roku życia przeciwko COVID-19.

informacje dotyczą e szczepień, w tym linki do nagrań z webinariów z udziałem lekarzy pediatrów.

Procedura zgłoszenia na szczepienie wygląda następująco:

  • rodzice zgłaszają chęć zaszczepienia dziecka poprzez wypełnienie deklaracji chęci zaszczepienia, dokument przekazują do szkoły (do wychowawcy lub sekretariatu szkoły); procedura wygląda identycznie w przypadku rodziny dziecka i pracowników szkoły;
  • szczepienie odbywa się bezpośrednio w punkcie szczepień;
  • zadaniem dyrektora jest zorganizowanie wyjścia do punktu szczepień, w tym m.in. zapewnienie opieki uczniom podczas szczepienia (opiekę sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele);
  • szkoła w celu ustalenia terminu szczepienia i w sprawach organizacyjnych kontaktuje się z dotychczasowym koordynatorem wyznaczonym przez podmioty lecznicze – wykaz w załączeniu; przekazuje informację o liczbie osób deklarujących udział w szczepieniu (w tym członków rodziny ucznia lub pracownika szkoły);
  • dyrektor szkoły wskazuje osobę ze szkoły do szybkiego kontaktu z punktem szczepień;
  • dyrektor lub wyznaczona osoba weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze.
Załącznik:
  1. List od Pani Wiceprezydent – Renaty Kaznowskiej