17 września ze Sztandarem

Jak co roku w dniu 17 września udajemy się ze Sztandarem tym razem

XXXII LO im. Stefana Roweckiego „Grota” by uczcić kolejną rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
Uroczystość odbyła się w trybie sanitarnym (tylko sztandary szkół) przy Pomniku Pomordowanych na Wschodzie, a organizatorem była Warszawska Solidarność Oświatowa.