Rada rodziców

Skład rady rodziców:

Przewodniczący – p. Lena Kołodziejska – Czaja
Zastępca – p. Agnieszka Post
Członek – p. Jarosław Jasiński