Erasmus

Rozpoczynamy przygodę z programem ERASMUS+

Erasmus

 Nasz projekt pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” otrzymał dotację  z Unii Europejskiej  w ramach konkursu 2022,  dzięki któremu 30 uczniów technikum odbędzie praktyki  zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności podpisała z naszą szkołą umowę finansową nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064 , toteż  rozpoczynamy przygodę z programem  ERASMUS+.

Celem programu  jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Priorytetem  naszego przedsięwzięcia jest dobre przygotowanie absolwentów do roli uczestników współczesnego rynku pracy, ze znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, szanujących wartości europejskie, wyposażonych w pakiet kompetencji  zawodowych dostosowanych do stale rosnących wymogów pracodawców.

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, jako organizacja wnioskująca nawiązała współpracę z instytucjami partnerskimi z Niemiec i z Hiszpanii, które dzięki  rozbudowanej sieci  kontaktów z pracodawcami, mogą  zapewnić najlepsze staże i szkolenia w różnych sektorach.

Planujemy organizację praktyk zagranicznych dla uczniów klas trzecich i  czwartychw następujących terminach:

I grupa:

  • 1 – 26 maja 2023 – technik logistyk, we współpracy z MobiDirekt UG z siedzibą w Dreźnie;

II grupa:

  • 6 – 31 maja 2024 – technik ekonomista oraz technik rachunkowości, we współpracy z TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.  w Maladze.

Potwierdzeniem pozytywnego zaliczenia mobilności zagranicznej będą certyfikaty  oraz dokumenty Europass Mobilność z wykazem  nabytych kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych organizacyjnych i społecznych.

Uczestnicy projektu  wezmą aktywny udział w  upowszechnianiu jego rezultatów wśród społeczności szkolnej oraz na lokalnym rynku edukacyjnym.

Wkrótce  rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników pierwszej grupy.  Wiadomość o  dostępnym regulaminie rekrutacji oraz dokumentach aplikacyjnych będzie  ogłoszona na FB Samorządu szkoły, po ukazaniu się dokumentów na stronie internetowej szkoły w  zakładce ERASMUS+.

DOKUMENTY: