ERASMUS+

erasmus

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła  wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rozpoczynamy przygodę z programem  ERASMUS+

Nasz projekt pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” jest na liście wniosków, które otrzymały grant z Unii Europejskiej  w ramach konkursu 2022, dzięki któremu 30 uczniów technikum odbędzie praktyki  zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Priorytetem przedsięwzięcia jest dobre przygotowanie absolwentów do roli uczestników współczesnego rynku pracy, ze znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, szanujących wartości europejskie, wyposażonych w pakiet kompetencji  zawodowych dostosowanych do stale rosnących wymogów pracodawców.

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, jako organizacja wnioskująca nawiązała współpracę z instytucjami partnerskimi z Niemiec i z Hiszpanii, którzy dzięki  rozbudowanej sieci  kontaktów z pracodawcami, mogą  zapewnić najlepsze staże i szkolenia w różnych sektorach.

Planujemy organizację praktyk zagranicznych dla uczniów klas czwartych
w następujących terminach:

  • 1 – 26 maja 2023 – technik logistyk, we współpracy z MobiDirekt UG z siedzibą w Dreźnie;
  • 6 – 31 maja 2024 – technik ekonomista oraz technik rachunkowości, we współpracy z TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.  w Maladze.

Potwierdzeniem pozytywnego zaliczenia mobilności zagranicznej będą certyfikaty  oraz dokumenty Europass Mobilność z wykazem  nabytych kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych organizacyjnych i społecznych.

Uczestnicy projektu  wezmą aktywny udział w  upowszechnianiu jego rezultatów wśród społeczności szkolnej oraz na lokalnym rynku edukacyjnym.