Dokumenty do pobrania

Wzór podania o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego – Pobierz plik

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu – Pobierz plik

Podanie o zwolnienie z zajęć drugiego języka  obcego – Pobierz plik

Wniosek o wyrobienie mLegitymacji pobierz plik 

mLegitymacja szkolna – instrukcja „krok po kroku” pobierz plik