Współpraca

Logo firmy Mazars

23 listopada 2022 r. Pani Dyrektor Dorota Lipińska podpisała umowę z firmą Mazars, która jest wiodąca międzynarodowa firmą świadczącą usługi audytorskie, podatkowe oraz doradcze.

Współpraca będzie realizowana na wielu płaszczyznach dotyczących m.in. szkoleń dla nauczycieli czy praktyk zawodowych.

 

 


Porozumienie o współpracy zawarte 7 listopada 2019 r., pomiędzy Fundacją „Dr Clown”, reprezentowaną przez Panią Annę Czerniak – Prezes Fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym, m.in. przez prowadzenie terapii śmiechem i promowanie tej idei w formie warsztatów, pikników i imprez dla całych rodzin. Szkoła we współpracy z Fundacją chce realizować zasadę edukacji w zakresie odpowiedzialności społecznej i kształtowania postaw obywatelskich. Strony podejmą się szeroko zakrojonych działań, promujących ideę wolontariatu, edukacji prozdrowotnej i szeroko pojętej „Terapii śmiechem”.


abcgo

Porozumienie z ABCG sp.z o.o. sp komandytową z siedzibą w Warszawie ul Smolna 32/16 reprezentowaną przez Pana Michała Gajaka, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską- Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas ekonomicznych.


fruxPorozumienie z FRUX sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Smolna 32/16 reprezentowaną przez Pana Michała Gajaka, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską- Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas ekonomicznych.


porozumienieuwPorozumienie o współpracy zawarte w dniu 22.01.2019 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Sambora Gruczę – Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.


371d6a0c108d68f1bcfdb75d2c8098dcPorozumienie o Współpracy zawarte w dniu 20.12.2018 pomiędzy firmą Cash Director S.A., SuperKsięgowa, OSCBR- ogólnopolska sieć certyfikowanych biur rachunkowych reprezentowaną przez Panią dyrektor Anitę Gołębiewską, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.


por

Porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte w dniu 21.11.2013 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 a Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych reprezentowaną przez Prof. Leszka Plocha – Prezesa Zarządu.


logo_san_warszawa

W dniu 1.04.2014 roku podpisaliśmy umowę patronacką pomiędzy Społeczną Akademią Nauk, ul. Łucka 11 w Warszawie. Ze strony Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Organizacyjnych dr inż. Zdzisław Szymański, natomiast ze strony Zespołu Szkół Dyrektor mgr Dorota Lipińska. Patronat Uczelni ma na celu wspieranie działań szkoły w prowadzeniu klas kształcących w zawodzie technik ekonomista oraz technik logistyk. Projekt umożliwia wdrożenie zajęć urozmaicających program kształcenia młodzieży ZSLiE nr 1. Przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pomysł na przystąpienie do programu klas patronackich powstał w związku z propagowaniem strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego.


wyzsza_szkola_logistykiUmowa o współpracy i współdziałaniu w zakresie utrzymywania wirtualnych laboratoriów oraz obsługi serwisowej zawarta w Poznaniu w dniu 19.08.2014 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora mgr Dorotę Lipińską a Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Kanclerza doc. dr inż. Ireneusza Fechnera oraz L- SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez prezesa Zarządu Roberta Pawlaka.

Prowadzimy  Innowację Pedagogiczną pn. WIRTUALNE LABORATORIA LOGISTYCZNO- SPEDYCYJNE I MAGAZYNOWE.


s3 Porozumienie o współpracy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Artura Rożka zawarte w dniu 24.05.2016 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły a Studiem Sztuk Scenicznych S-3 przy Gimnazjum nr 93 reprezentowanym przez Małgorzatę Godlewską.


wsti wsfiz

Umowa o objęciu patronatu nad klasą zawarta w dniu 2.06.2016 pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora – Sylwię Jabłońską – Kempny a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Dorotę Lipińską.


sggwPorozumienie o Współpracy zawarte w dniu 24.04.2017 pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowana przez prof. dr hab. Kazimierza Tomalę – prorektora ds. Dydaktyki oraz dr hab. Jarosława Gołębiewskiego prof. SGGW – Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.


trans-edu-logoUmowa o współpracy TRANSEDU zawarta w dniu 23.10.2017 pomiędzy Logitrans sp. z o.o. reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Bogumiła Paszkiewicza- Managera zespołu TransEdu a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Dorotę Lipińską.


takUmowa współpracy zawarta w dniu 30.10.2017 roku w Warszawie pomiędzy Fundacją „TAK”- Twórczy, Aktywni, Kochający reprezentowaną przez Dorotę Adamską- prezesa fundacji, Elżbietą Bodzikowską- członkiem Zarządu fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora – Dorotę Lipińską.


il

Umowa o partnerstwie zawarta w dniu 29 lutego 2016 roku pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr1 reprezentowanym przez Dorotę Lipińską – dyrektora szkoły a Instytutem Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez Grzegorza Szyszkę – Dyrektora Instytutu


skp-logo

Porozumienie o współpracy zawarte 16 lipca 2019 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Oddziału Pana Jerzego Konieckiego, Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Pana Pawła Przedpełskiego, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o współpracy SKwP Oddział Okręgowy w Warszawie obejmuje patronatem naukowo-dydaktycznym klasę pierwszą kształcącą się w zawodzie technik ekonomista (symbol zawodu 331403) w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie rozpoczynając od 1 września 2019 r. Stowarzyszenie i Szkoła będą wspólnie realizować w tej klasie autorski program innowacji pedagogicznej „Dziś ekonomista- jutro księgowy- orientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z rachunkowością i finansami” opracowany przez nauczyciela Szkoły


skp-logoPorozumienie o współpracy zawarte 24 listopada  2017 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Oddziału Pana Jerzego Konieckiego, Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Pana Pawła Przedpełskiego, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

Porozumienie podpisano podczas I Warszawskiego Kongresu „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”.

Porozumienie o współpracy zawarto w trosce o poziom oraz ciągłość edukacji młodzieży oraz mając na uwadze proces nieustannego kształtowania się uwarunkowań społeczno- ekonomicznych.


pov

Porozumienie o współpracy zawarte 24.11.2017r. pomiędzy Point of View Sp. z o.o.  Sp. komandytowa, reprezentowaną przez Pana Patryka Angelarda Prezesa Point of View Sp. z o.o. Sp. komandytowa, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińska – Dyrektora Szkoły. Porozumienie o współpracy podpisane na I Warszawskim Kongresie „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”