Nauczyciele

Nauczyciele ZSLiE

LP Nazwisko i imię Przedmiot
1 Banaszczyk Mariola język polski
2 Basiaga Agata religia
3 Berger Katarzyna język angielski
4 Bińkowski Leszek historia, wos, HIT
5 Brzostek Małgorzata język angielski
6 Chrapkowska Lidia przedmioty zawodowe
7 Deutschman Krystyna biblioteka
8 Dymkowska Iwanna język rosyjski
9 Fibich Monika przedmioty zawodowe
10 Gładki Filip język angielski
11 Goroszkiewicz Marta przedmioty zawodowe
12 Górski Jan fizyka
13 Grzelińska Katarzyna matematyka
14 Gutaker Grażyna przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe
15 Hess Piotr matematyka
16 Jurek Marcin język polski
17 Kacprzak Ilona matematyka
18 Karłowicz-Budzik Joanna język włoski
19 Karpińska Dominika matematyka
20 Karpińska Kinga matematyka
21 Kasiński Rafał wf
22 Kłysik Ewa przedmioty zawodowe
23 Kopiś Wanda geografia
24 Kukla Piotr język angielski
25 Laskowski Mikołaj religia
26 Leończuk Ewa przedmioty zawodowe
27 Lipińska Dorota geografia
28 Łęczycka Iwona przedmioty zawodowe, informatyka
29 Maciak Mariusz religia
30 Małek Tatiana język polski
31 Marciniak Angelika przedmioty zawodowe
32 Matiaszewska Anna język polski
33 Michałowska Marta psycholog
34 Mikucka Iwona język angielski
35 Mospinek Anna wf, edukacja dla bezpieczeństwa
36 Mospinek Robert wf, bhp
37 Ostrowska Anna pedagog
38 Ostrowska-Górecka Grażyna przedmioty zawodowe
39 Pietruczuk Klara geografia
40 Piotrowska Joanna wf, edukacja dla bezpieczeństwa
41 Piska Agnieszka język niemiecki
42 Polewczyk Anna przedmioty zawodowe
43 Przybyłek Elżbieta chemia, biologia, wos
44 Raciborska Ewa wf, edukacja dla bezpieczeństwa
45 Radek Elżbieta przedmioty zawodowe
46 Rędzińska Agnieszka przedmioty zawodowe
47 Rogowska Małgorzata przedmioty zawodowe
48 Rzepka Izabela język polski
49 Sanok-Schmidt Małgorzata pedagog, doradca zawodowy
50 Siecińska Katarzyna historia
51 Skalska Agata język hiszpański
52 Słomka Dorota język niemiecki
53 Sobaś Agnieszka chemia
54 Soból Monika przedmioty zawodowe
55 Sojka Agnieszka geografia
56 Stachura-Pawłowska Agnieszka historia, plastyka
57 Staszczyk-Kosiorek Beata matematyka
58 Stelmachowicz – Pacholec Renata przedmioty zawodowe
59 Stepanenko Sylwia język angielski
60 Stromecka Anna przedmioty zawodowe
61 Styś Małgorzata język angielski
62 Suska Agnieszka matematyka
63 Szczepańczyk Paweł historia, HIT
64 Szklany Piotr informatyka
65 Szklarek-Kleszczonek Agnieszka język angielski, język hiszpański
66 Szymańska-Abramczyk Małgorzata język angielski
67 Świetliczny Przemysław fizyka
68 Tąder Wioletta przedmioty zawodowe
69 Tyszkiewicz Paulina wf
70 Wasilewska Grażyna historia, wos, HIT
71 Wiązecki Andrzej informatyka
72 Wieczorek Małgorzata przedmioty zawodowe
73 Więckiewicz Urszula przedmioty zawodowe
74 Wilhelmi Agnieszka przedmioty zawodowe
75 Wilk Jolanta język polski
76 Włoszczuk Janusz język angielski
77 Wojtaś Karol przedmioty zawodowe
78 Wójcik Mateusz wf
79 Wójcik Monika język angielski
80 Wyszkowski Marcin wf
81 Zaborski Andrzej prawo
82 Zaremba Katarzyna biologia
83 Zieja Małgorzata język angielski
84 Żołnierzak-Gwiazda Ewa wf, edukacja dla bezpieczeństwa