Nauczyciele

Nauczyciele ZSLiE

Nazwisko i imię Przedmiot
Lipińska Dorota geografia
Ostrowska Anna pedagog
Łęczycka Iwona przedmioty zawodowe, informatyka
Kukla Piotr języka angielski
Wilhelmi Agnieszka przedmioty zawodowe
Mospinek Robert wf, bhp
Berdychowska Marzena / s.Rut religia
Berger Katarzyna język angielski
Borkowska Ewa przedmioty zawodowe
Chrapkowska Lidia przedmioty zawodowe
Deutschman Krystyna biblioteka
Dyrda Sławomira geografia, język włoski
Fibich Monika przedmioty zawodowe
Goroszkiewicz Marta bhp. prawo
Grzelińska Katarzyna matematyka
Gutaker Grażyna przedmioty zawodowe, doradca zawodowy
Hess Piotr matematyka
Jurek Marcin język polski
Karpińska Dominika matematyka
Kacprzak Ilona matematyka
Kłysik Ewa przedmioty zawodowe
Kopiś Wanda geografia
Świetliczny Przemysław fizyka
Dymkowska Iwanna
język rosyjski
Butor Radosław język angielski
Laskowski Mikołaj religia, etyka
Leończuk Ewa przedmioty zawodowe
Majewska Magdalena język angielski, język hiszpański
Marciniak Angelika przedmioty zawodowe
Mikucka Iwona język angielski
Molenda – Zaleska Beata przedmioty zawodowe
Michałowska Marta psycholog
Mospinek Anna wf, edukacja dla bezpieczeństwa
Nieborek Dorota przedmioty zawodowe
Ostrowska- Górecka Grażyna przedmioty zawodowe
Pawłowski Adam historia, wos
Pietruczuk Klara geografia
Piotrowska Joanna wf, edukacja dla bezpieczeństwa
Przybyłek Elżbieta chemia, biologia, wos
Radek Elżbieta przedmioty zawodowe
Rędzińska Agnieszka przedmioty zawodowe
Rzepka Izabela język polski
Sanok-Schmidt Małgorzata pedagog, doradca zawodowy
Skalska Agata język hiszpański
Siedliska Bożena przedmioty zawodowe
Słomka Dorota język niemiecki
Monika Soból przedmioty zawodowe
Sojka Agnieszka edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
Stachura – Pawłowska Agnieszka plastyka
Suska Agnieszka matematyka
Stromecka Anna przedmioty zawodowe
Styś Małgorzata język angielski
Szklany Piotr informatyka
Szklarek-Kleszczonek Agnieszka język angielski, język hiszpański
Szymańska-Abramczyk Małgorzata język angielski
Szczotka Sławomir wychowanie fizyczne
Zaborski Andrzej prawo
Wasielkiewicz Hanna język polski
Wieczorek Małgorzata przedmioty zawodowe
Wasilewska Grażyna historia, wiedza o społeczeństwie
Więckiewicz Urszula przedmioty zawodowe
Wilk Jolanta język polski, wok
Włoszczuk Janusz język angielski
Wójcik Mateusz wychowanie fizyczne
Wyszkowski Marcin wychowanie fizyczne