Projekt Unijny „Ekonomia Prespektyw”

„Ekonomia Perspektyw”

Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Śródmieście uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projektEkonomia Perspektyw”, który będzie realizowany w Technikum Ekonomicznym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Umowa została podpisana 12.04.2024 roku.

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz praktycznych umiejętności zawodowych przez 96 uczennic i uczniów Technikum Ekonomicznego nr 1 w W-wie kształcącego w branży produkcyjnej: technik logistyk i w zawodach deficytowych: technik ekonomista i technik rachunkowości.

W projekcie weźmie udział 120 uczennic i uczniów szkoły, którzy zostaną objęci kompleksowym programem rozwojowym. Wsparcie przewiduje udział w działaniach związanych z:

 1. Rozwijaniem u uczennic i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym w zakresie zawodów przyszłości, poprzez udział w następujących zajęciach dodatkowych:
  1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  2. Zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego
  3. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
  4.  Zajęcia rozwijające z języka włoskiego
  5.  Zajęcia rozwijające z geografii
  6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  7. Zajęcia z chemii prowadzone metodą eksperymentu
  8. Koło ekonomiczne
  9. Koło matematyczne
  10. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, przygotowujące do egzaminów zawodowych
 2. Przygotowaniem uczennic i uczniów do świadomego i samodzielnego planowania swojej ścieżki kariery oraz podejmowania świadomych wyborów związanych z edukacją i zawodem, poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 3. Dostosowaniem kompetencji uczennic i uczniów do aktualnych potrzeb rynku pracy, poprzez udział w stażach zawodowych zorganizowanych w lokalnych przedsiębiorstwach.
 4. Nabyciem praktycznych umiejętności zawodowych, poprze udział w Kursie na wózki widłowe specjalizowanym z egzaminem UDT dla 20 uczennic i uczniów.

Poprawione zostaną ponadto warunki kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie 3 pracowni praktycznych w monitory interaktywne oraz zakup dwóch bezprzewodowych zestawów audio z dwoma mikrofonami, które będą wykorzystywane podczas zajęć projektowych, a także po ich zakończeniu do realizacji innych zajęć zawodowych.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2024 r. – 31.08.2026 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 759 616,90 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 379 808,45 zł