Zajęcia pozalekcyjne

Pozostałe zajęcia pozalekcyjne:

  • promujemy zdrowy tryb życia
  • szkolna internetowa gra giełdowa (SIGG)
  • koło szachowe
  • koło ekologiczno-turystyczne
  • koło recytatorskie
  • koło muzyczne
  • koło ekonomiczne