eTwinning

eTwinning to europejska społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning ma więc charakter portalu społecznościowego dla nauczycieli, na którym znaleźć można różnorodne kursy przydatne m.in. w pracy z uczniami. Kursy skierowane są do wszystkich nauczycieli o dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach eTwinning. Dotyczą merytorycznych i technicznych aspektów programu oraz różnorodnych zewnętrznych narzędzi przydatnych w realizacji projektów eTwinning.

Podstawą działań jest współpraca szkół przez Internet z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Tradycyjne formy kontaktu zastępuje komunikacja i współdziałanie online, a zaplanowane działania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji i urządzeń.

Platformy współpracy – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

 

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 uczestniczy w projektach eTwinning i doskonaleniu zawodowym nauczycieli  od roku szkolnego 2020/21.

Wśród głównych celów pracy wyróżniamy:

  • umacnianie współpracy,
  • wymianę pomysłów,
  • propagowanie kontaktów pomiędzy krajami członkowskimi,
  • współdzielenie środków dydaktycznych i metodologii,
  • nawiązywanie nowych relacji,
  • rozwijanie umiejętności wykorzystywania TIC i zastosowania podczas zajęć.