Statut i dokumentacja szkolna

  1. Statut TECHNIKUM EKONOMICZNEGO Nr 1 im. Mikołaja Kopernika – POBIERZ PLIK

  2. Statut XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” – POBIERZ PLIK

  3. Koncepcja na lata 2022-2027 – POBIERZ PLIK

  4. Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 – POBIERZ PLIK

  5. Cele i zadania ZSLiE nr 1 2023-24 – POBIERZ PLIK

  6. Program współpracy z rodzicami 2023-24 POBIERZ PLIK