Statut i dokumentacja szkolna

  1. Statut TECHNIKUM EKONOMICZNEGO Nr 1 im. Mikołaja Kopernika – POBIERZ PLIK
  2. Statut XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” – POBIERZ PLIK
  3. Koncepcja na lata 2022-2027 – POBIERZ PLIK
  4. Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023 – POBIERZ PLIK
  5. Cele i zadania ZSLiE nr1 2022-23 – POBIERZ PLIK
  6. Program współpracy z rodzicami 2022-23 POBIERZ PLIK