Statut i dokumentacja szkolna

  1. Statut TECHNIKUM EKONOMICZNEGO Nr 1 im. Mikołaja Kopernika – POBIERZ PLIK
  2. Statut XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” – POBIERZ PLIK
  3. Koncepcja na lata 2017-2022 – POBIERZ PLIK
  4. Projekt Programu wychowawczo-profilaktycznego 2021/2022 – POBIERZ PLIK
  5. Cele i zadania ZSLiE nr1 2021-22 – POBIERZ PLIK
  6. Program współpracy z rodzicami 2021 -22 POBIERZ PLIK  
  7. Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie od 1 września 2021 r. oraz postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego  POBIERZ PLIK