Projekt Unijny „Akademia kwalifikacji”

Tytuł projektu: „Akademia kwalifikacji”

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2023

Wartość projektu: 1 008 904,25 zł

Kwota dofinansowania: 854 468,85 zł

Cel główny projektu

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie, odpowiadającego na aktualne potrzeby rynku pracy w branżach logistyki, ekonomii i rachunkowości, programowania i informatyki poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz staży dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz stworzenie 2 pracowni szkolnych odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą nowe kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy w dynamicznie rozwijających się na rynku lokalnym branżom: logistyce, IT oraz finansach i rachunkowości.

Efekty projektu:

 • 270 uczniów skorzysta z zajęć takich jak np.: programowanie w Javascript i Framework Django, język angielski, matematyka, zarządzanie czasem.
 • 72 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych u pracodawców takich jak np.: Citi Bank Handlowy, ABC Data, Samsung Electronics.
 • 17 nauczycieli skorzysta z kursów takich jak m.in.: podstawy rachunkowości, kadry i płace w praktyce, księgowość, język angielski zawodowy, PHP/MySQL, HTML 5 /CSS 3 / SASS.
 • 2 pracownie szkolne zostaną wyposażone w sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy (pracownia dla logistyków i programistów).

Zaplanowane zakupy wyposażenia:

 • 4 monitory interaktywne;
 • 17 komputerów specjalistycznych z monitorami;
 • 1 serwer z okablowaniem;
 • 15 laptopów;
 • 15 tabletów;
 • 1 skrzynia na tablety z możliwością ładowania;
 • 5 szaf serwerowych;
 • 5 paneli krosowych;
 • 25 zarządzalnych urządzeń sieciowych;
 • 1 zasilacz awaryjny,
 • 30 licencji na zakup oprogramowania specjalistycznego do finansów i księgowości.
 • regulamin projektu – pobierz plik

deklaracja uczestnictwa – pobierz plik

oświadczenie – pobierz plik

Wartość wyposażenia zaplanowanego do zakupu dla szkół to 392 452 zł.

projekt: „Akademia kwalifikacji”