Podręczniki

Podręczniki w roku szkolnym 2022-2023

Technikum po szkole gimnazjalnej

Zestaw podręczników dla ekonomistów klasy IV


Zestaw podręczników dla logistyków klasy IV

 


Technikum po szkole podstawowej

Zestaw podręczników dla ekonomistów klasy I – IV

Zestaw podręczników dla logistyków klasy I – IV

Zestaw podręczników dla rachunkowości klasy I – III

 


Liceum Ogólnokształcące

Zestaw podręczników dla klasy I – IV