Podręczniki

Podręczniki w roku szkolnym 2021-2022

Technikum po szkole gimnazjalnej

Zestaw podręczników dla ekonomistów klasy III – IV


Zestaw podręczników dla logistyków klasy III – IV

 


Technikum po szkole podstawowej

Zestaw podręczników dla ekonomistów klasy I – III

Zestaw podręczników dla logistyków klasy I – III

Zestaw podręczników dla rachunkowości klasy I – II

 


Liceum Ogólnokształcące

Zestaw podręczników dla klasy I – II