Informacje dla Rodziców

Regulamin studniówki 2023

Regulamin studnióki do pobrania

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 2022-2023

 
Wyprawka szkolna
 
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący, 
 3. słabosłyszący, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do: 
 1. branżowej szkoły I stopnia, 
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 4. klas I-IV pięcioletniego technikum, 
 5. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowegoprzysługuje uczniom uczęszczającym do: 
 1. branżowej szkoły I stopnia, 
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I-IV pięcioletniego technikum,
 4. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 12 września 2022 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 • wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023, wraz z instrukcją wypełniania, pobierz wzór

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

 


 

Plakat grupa dla młodzieży

 


Akademia Rodziców i Rad Rodziców – pobierz plik

 


O samoocenie i poczuciu wartości u dzieci – bezpłatne zajęcia

czytaj więcej

 


Rodzic + nastolatek = wspólna moc – bezpłatne zajęcia!

czytaj więcej

 


PorozmawiajMY -bezpłatna grupa wsparcia dla rodziców nastolatków

czytaj więcej

 


Przemoc rówieśnicza – spotkanie dla rodziców i opiekunów
Listopad 23 @ 09:00 – 15:00

czytaj więcej

 


Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” prowadzi nabór do nieodpłatnej grupy terapeutycznej dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Warszawy.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 17-19 lat, które:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym lub ocenianym,

 • odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
 • są nieśmiałe, wycofane, i trudno im odnaleźć się w grupie rówieśniczej,
 • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
 • doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,
 • zastanawiają się kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach 17:00 – 19:00 w Warszawie przy ulicy Twardej 1. Zapraszamy osoby chętne do udziału we wszystkich spotkaniach.

Czas trwania grupy:  23 października 2019 17 czerwca 2020

Grupa ma charakter półotwarty co oznacza, że możliwe jest dołączanie nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich). Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt „Dobrze, że jesteś – grupa terapeutyczna dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawa.

Prowadzący:

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Karolina Kozicka – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.polpietro.org


Zapraszamy rodziców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie, lepiej rozumieć siebie i swoje dziecko, poszukują rozwiązań dla pojawiających się trudności.

Będziemy rozmawiać o bieżących trudnościach, szukać rozwiązań tu i teraz, ale i dzielić się wiedzą.

Celem grupy będzie zwiększenie świadomości podłoża i przyczyn wchodzenia dzieci w zachowania ryzykowne.

Udział w grupie wpłynie na lepsze porozumiewanie się z dziećmi,
gotowość do towarzyszenia im w ich problemach, radzenia sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci, stawianiu dzieciom granic, pozytywnego wzmacniania, negocjacji i mediacji, rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb i świadomości w kontaktach z dzieckiem.

Będziemy rozmawiać o TOWARZYSZENIU W DORASTANIU.

Zależy nam, aby pracować na bazie doświadczeń swoich i innych rodziców, stworzyć przestrzeń wzajemnego wsparcia.

Grupa wsparcia będzie obejmowała 6 trzygodzinnych spotkań. Będzie grupą półotwartą, czyli w trakcie jej trwania będzie można do niej dołączyć
——————————————————————————
Zajęcia prowadzą:
Katarzyna Banach – pedagog, trener, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Małgorzata Dziurzyńska – pedagog, terapeuta uzależnień
——————————————————————————
Chcesz się zapisać?
Masz pytania?
A może zapytać, czy to na pewno to czego szukasz?

Dzwoń! Pisz!
533 300 401
mapazycia2019@gmail.com

Zajęcia ruszą, jeśli zbierze się minimalnie 6-osobowa grupa zainteresowana.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy dzielnicy Ursynów i rodzice dzieci uczęszczających do ursynowskich szkół. W zajęciach mogą brać udział rodzice z innych dzielnic Warszawy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Miłość, radość, satysfakcja czyli życiowa mapa”. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

zdj: pixabay.com


Konferencji Rad Rodziców

Pismo od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Program II Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców – 06.11.2018r.


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

treść listu


konssnl_2


Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej OPTA – Pobierz plik


Poradnia Rodzinna Mokotowska

Z oferty Poradni przy ul. Mokotowskiej 55 lok. 4 mogą korzystać mieszkańcy Warszawy i okolic.  Pomaga:

•    Młodym ludziom w wieku 15-24 lata z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi,
•    Rodzicom dzieci od 13 roku życia borykającym się z problemami wychowawczymi
•    od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00

Młodzieżowa Poradnia Uzależnień. Pomaga:

•    Młodym ludziom w wieku 15-24 lata zagrożonych uzależnieniami, z problemami wieku dorastania,
•    od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Poradnia Rodzinna
ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa, Tel. 22 622 99 09,
mpu@pfs.pl, www.pfs.pl,
Zapisy w godzinach 11.00 – 19.00.


W aktualnościach na naszej stronie znajduje się informacja dla rodziców :

Gazetka dla Rodziców „Warto Przeczytać!”


niebieskalinia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY
do udziału

W wykładach prawnych:

 • „Karne” aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: m.in. przemoc a znęcanie się – art. 207 kodeksu karnego, kompetencje policji i prokuratury, jak uzyskać zakaz zbliżania się, nakaz opuszczenia mieszkania, dowody, proces karny, wyrok karny, środki probacyjne.Piątek, 13 października 2017, godz. 17.00 – 19.00
 • „Rodzinne” aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – m.in. rozwód, separacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty.Piątek, 27 października 2017, godz. 17.00 – 19.00

W warsztatach:

 • „Porozmawiamy o tym (co będzie) jutro…” – o roli celów w życiu, o ich formułowaniu i o tym, co pomaga, a co przeszkadza w ich osiąganiuSobota, 14 października 2017, godz. 9.00 – 15.00

Wszystkie wykłady odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Zapisy w biurze Stowarzyszenia:
Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00 – 15.00)

Wyprawa PoMOC
– program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
logo-mazowsze


Warszawa, 1 października 2019 r.

 

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej