Więcej o: Majówka 2022

Majówka 2022

W sobotę 4 czerwca po dwóch latach przerwy udało nam się zorganizować kolejną zabawę majówkową dla podopiecznych Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Więcej „Majówka 2022”

Więcej o: Samorząd 2022

Samorząd 2022

3 marca 2022 odbyło się uroczyste przekazanie władzy nowo wybranemu Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Frankowi Szymańskiemu i jego zastępcom Veronice Shumylo oraz Kubie Lewczukowi. Więcej „Samorząd 2022”

Więcej o: Fundacja „Dr Clown”

Fundacja „Dr Clown”

Porozumienie o współpracy zawarte 7 listopada 2019 r., pomiędzy Fundacją „Dr Clown”, reprezentowaną przez Panią Annę Czerniak – Prezes Fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły. Więcej „Fundacja „Dr Clown””