Więcej o: Fundacja „Dr Clown”

Fundacja „Dr Clown”

Porozumienie o współpracy zawarte 7 listopada 2019 r., pomiędzy Fundacją „Dr Clown”, reprezentowaną przez Panią Annę Czerniak – Prezes Fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły. Więcej „Fundacja „Dr Clown””

Więcej o: Zbiórka krwi dla Dominika

Zbiórka krwi dla Dominika

W dniu 20 marca 2019 odbyła się akcja zbiórki krwi w naszej szkole. Była to akcja na ratunek tzn. że krew była dedykowana dla osoby pilnie potrzebującej krwi na operację lub leczenie. Dominik Wojdalski to kolega naszej uczennicy i na jej prośbę cała krew została przekazana na jego leczenie. Więcej „Zbiórka krwi dla Dominika”