Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

10 września 2020 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.

Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji www.npz3.pl oraz na Facebooku, na profilu Życie warte jest rozmowy.

Organizatorzy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczne wykłady otwarte zostały objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Tegoroczne 2-dniowe wykłady poświęcone są zagadnieniu samotności oraz jej wpływowi na psychikę osób znajdujących się w kryzysie. Gdy ludzie go doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, uważność, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

W trakcie wydarzenia opowiemy o różnych sposobach wsparcia, które można zaoferować osobom w kryzysie psychicznym. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 45-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań pomocowych. Po każdym wystąpieniu słuchacze będą mieli możliwość zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem. Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów.

Udział jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiczną maksymalna liczba uczestników wydarzenia to 60 osób. Organizatorzy zapewniają catering. Zapisy i rejestracja na wydarzenie:

https://npz3.pl/index.php/konferencje/rejestracja/

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: pts.zyciewartejestrozmowy@gmail.com

Harmonogram:

Czwartek, 10 września 2020 r.

10:00 prof. Brunon Hołyst i Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens – otwarcie

10:30 prof. Adam Czabański – Samotny w tłumie. Wpływ społeczeństwa na zachowania samobójcze jednostki

11:30 prof. Agnieszka Gmitrowicz – Młodzież w kontekście zachowań samobójczych. Wykluczenie jako przyczyna samotności

12:30 przerwa lunchowa

13:00 Ryszard Jabłoński – Dlaczego zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich?

14:00 dr Iwona Koszewska – Choroba izoluje? Zaburzenia psychiczne, a zachowania samobójcze

Piątek, 11 września 2020 r.

10:00 Lucyna Kicińska – Jak pomóc w kryzysie? Czym jest stan presuicydalny i jak sobie z nim poradzić?

Co zrobić z nawracającymi myślami samobójczymi?

11:00 Jolanta Palma – Jak wspierać rodziców w kryzysie ich dziecka? Jak reagować na próbę samobójczą i samookaleczenia?

12:00 przerwa lunchowa

12:30 Małgorzata Łuba – Śmierć samobójcza – działania postwencyjne kierowane do najbliższego otoczenia

13:30 Michalina Kulczykowska – Jak wspierać innych dbając przy tym o siebie

14:30 dr Halszka Witkowska – zakończenie

Hasłem przewodnim jest #zatrzymajsamotnosc zachęcamy do obejrzenia i rozpowszechnienia spotu nagranego z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 2020
https://www.youtube.com/watch?v=kN2w5dWnqjM&fbclid=IwAR0G4eApNXUule_1w_d1e5z

Prowadzenie: Michał Chlebowski


Informacja dotycząca udzielania stypendiów i zasiłków w roku szkolnym  2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zostały zmienione zasady udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych. Wnioski rozpatrują i rozliczają stypendia i zasiłki szkolne ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Wnioski o stypendium wraz z dokumentacja należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w swojej dzielnicy, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do dnia 15 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązująca ustawą o systemie oświaty wnioskodawca może być rodzic, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły.

W ramach stypendium szkolnego po modyfikacji katalogu wydatków możliwe będzie finansowanie tylko:

 • Zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesy dydaktycznego.
 • Zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tableta.
 • Zakup biletu miesięcznego lub kwartalnego uprawniającego do korzystania
  z komunikacji miejskiej.
 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

 

Wzory wniosków o udzielenie ww. świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji w zakładce ”Dla ucznia i rodzica” -> „Pomoc socjalna dla uczniów”, a także w formie papierowej w szkole.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i – pobierz

Warszawa wspiera uczniów – pobierz


Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego ZSLiE nr 1 w Warszawie rok szkolny 2020/2021 – pobierz plik

PEDAGOG SZKOLNY pok. 204 p. II
mgr MAŁGORZATA SANOK – SCHMIDT

 • Poniedziałek 8.00 – 13.30
 • Wtorek 8.00 – 13.30
 • Środa 9.45 – 15.30
 • Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 301)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


Pedagog szkolny:

mgr ANNA OSTROWSKA, pok.159 p.I

Środa: 8:30 – 15:30

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 206)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


Psycholog szkolny pok. 10 budynek A parter

mgr MARTA MICHAŁOWSKA

 • Poniedziałek 9.00 – 14.30
 • Wtorek 9.00 – 13.30
 • Środa  10.30 – 14.30
 • Czwartek 9.00 – 13.00
 • Piątek 9.00 – 13.00

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 305)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Psycholog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.

Rejonowa przychodnia psychologiczno-pedagogiczna Nr 12

Dla uczniów naszej szkoły
Ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa
Tel fax. 636 66 99 lub 636 91 99

SZKOŁĄ OPIEKUJE SIĘ PSYCHOLOG:
Psycholog Wioletta Wojciechowska

 • Poniedziałek:      9:30 – 12:30
 • Wtorek:      14:00 – 19:00
 • Środa:         9:00 – 13:00 – praca w terenie
 • Czwartek:  16:00 – 20:00
 • Piątek:        9:30 – 13:30

 

Poradniki dla rodziców

Ku własnym zasobom – jak wspierać siebie i innych – pobierz

Jak przetrwać piekielny tydzień – pobierz