Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY pok. 204 p. II
mgr MAŁGORZATA SANOK – SCHMIDT

 • Poniedziałek 11.00 – 13.40
 • Wtorek 8.00 – 13.40
 • Środa 12.40 – 16.45
 • Czwartek 8.00 – 9.50; 10:35 – 15.40
 • Piątek 8.00 – 9.40; 12.40 – 13.40

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 301)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


PEDAGOG SZKOLNY:
mgr ANNA OSTROWSKA, pok.159 p.I

Środa: 8:30 – 15:30

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 206)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


PSYCHOLOG SZKOLNY pok. 10 budynek A parter
mgr MARTA MICHAŁOWSKA

 • Poniedziałek 9.30-13.00
 • Wtorek 9.30-13.00
 • Środa  11.00-16.30
 • Czwartek 9.30 – 13.00
 • Piątek 9.30-13.00

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 305)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Psycholog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


REJONOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 12
Dla uczniów naszej szkoły
Ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa
Tel fax. 636 66 99 lub 636 91 99

SZKOŁĄ OPIEKUJE SIĘ PSYCHOLOG:
Psycholog Wioletta Wojciechowska

 • Poniedziałek:      9:30 – 12:30
 • Wtorek:      14:00 – 19:00
 • Środa:         praca w terenie
 • Czwartek:  16:00 – 20:00
 • Piątek:        10:00 – 14:00

Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony wniosek ze strony Biura Edukacji lub poniżej:
 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  – pobierz plik
 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pobierz plik
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wszelkie informacje na stronie Biura Edukacji lub u pedagoga szkolnego.

 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  – pobierz plik

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 11 września 2019 r.


Poradniki dla rodziców

Ku własnym zasobom – jak wspierać siebie i innych – pobierz

Jak przetrwać piekielny tydzień – pobierz