Praktyki

  • Technik ekonomista  (po gimnazjum)praktyka zawodowa 6 tygodni po 3 tygodnie w klasie II i III
  • Technik ekonomista  (po szkole podstawowej)praktyka zawodowa 8 tygodni po 4 tygodnie w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV
  • Technik rachunkowości  (po szkole podstawowej)praktyka zawodowa 8 tygodni po 4 tygodnie w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV

Pobierz plik programu praktyki zawodowej

  • Technik logistyk praktyka zawodowa 4 tygodnie w klasie III

Pobierz plik programu praktyki zawodowej