RODO

DOKUMENTY RODO

  • W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez szkołę.
Informujemy, że:
    • Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie z siedzibą ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel.: 22 831 16 86; mail: zslie1@eduwarszawa.pl.
    • Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Kozakiewicz.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zslie1.edu.pl

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Informacjach o przetwarzaniu danych (klauzulach informacyjnych):

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ucznia i rodziców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym