Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej;
 • 2. Zamieszczone dokumenty w formie PDF;
 • 3. Zamieszczone filmy nie posiadające napisów oraz transkrypcji;
 • 4. Część zamieszczonych zdjęć i grafik nie posiadających opisów alternatywnych;
 • 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • 6. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia

 • 1. Multimedia nadawane na żywo;
 • 2. Elementy archiwalne, czyli opublikowane przed 23 września 2018 (dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne);
 • 3. Treści od innych podmiotów;
 • 4. Multimedia opublikowane przed 2020-09-23;
 • 5. Mapa dojazdu w zakładce Kontakt.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Lipińska.
 • E-mail: zslie1@zslie1.edu.pl
 • Telefon: 22 831 16 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1
 • Adres: ul. Stawki 10
  00-178 Warszawa
 • E-mail: zslie1@zslie1.edu.pl
 • Telefon: 22 831 16 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1

 1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Stawki 10, jest wpisany do rejestru zabytków sąsiaduje z Pomnikiem Umschlagplatz. Dojścia piesze są od ulic Jana Pawła II, Dzikiej, Karmelickiej, Inflanckiej, Andersa. Przejście dla pieszych na wysokości budynku szkoły nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, pozostałe przejścia w okolicy posiadają sygnalizację świetlną (brak sygnalizacji dźwiękowej). Chodniki odcinkami są podzielone na część dla pieszych i rowerzystów. Na dojściu do budynku i drzwi wejściowych nie ma przeszkód, wzdłuż ulicy Stawki na wysokości budynku szkoły znajdują się słupki odgradzające chodnik  od ulicy.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Dzikiej, róg Stawki .

Najbliższa stacja PKP i Metro- Dworzec Gdański .

Najbliższe przystanki ZTM:

 • autobusowe:
  Dzika 01 (kierunek Gwiaździsta: 157)

Dzika 02 (kierunek Szczęśliwice 157)

 • tramwajowe :
  Dzika 03 (kierunek Wyścigi : 35)

Dzika 04 (kierunek Nowe Bemowo : 35)

Wzdłuż ulicy Stawki przy budynku szkoły są miejsca parkingowe (płatne), dla osób z niepełnosprawnością znajdują się po drugiej stronie ulicy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wjazdu pojazdem na boisko szkolne i skorzystania z dodatkowego wejścia dla pracowników szkoły, które nie jest dostosowane  dla osób na wózku.

 1. Wejście do budynku szkoły, strefa obsługi uczniów i interesantów oraz dostęp do sal dydaktycznych

Cały kompleks szkolny składa się z trzech skrzydeł – A,B,C posiadających 5-6 kondygnacji.Główne wejście znajduje się pośrodku skrzydła B od ulicy Stawki i jest dobrze widoczne dla  osób słabowidzących. Nad wejściem znajduje się widoczna nazwa Szkoły. Wejście jest wyposażone w szerokie drzwi (szerokość przejścia powyżej 90cm) do których prowadzi stopień, w dalszej części znajduje się wysoki parter do którego prowadzą schody(6 stopni). Wejście nie jest dostępne dla osób na wózku. Dla osób niepełnosprawnych istnieje dostęp do budynku po wcześniejszym umówieniu drugim wejściem od ulicy Stawki, możliwość poruszania się tylko po parterze skrzydła A. Pracownicy szkoły mogą korzystać z wejścia od strony boiska szkolnego. Portiernia a zarazem punkt informacyjny jest na wprost wejścia głównego. Znajduje się tam rejestr osób wchodzących na teren placówki. Uczniowie  wchodzą za okazaniem identyfikatora. Sekretariat dla uczniów i interesantów usytuowany jest na parterze skrzydła B. Gabinet i sekretariat Dyrektora Szkoły znajduje się na 1 piętrze skrzydła B.

Sale dydaktyczne oraz pomieszczenia dla uczniów i pracowników szkoły zlokalizowane są we wszystkich skrzydłach budynku. Posiadają oznaczenia numeryczne lub tekstowe. Wszystkie ciągi komunikacyjne nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku, ze względu na występującą różnicę poziomów, schody i brak wind w klatkach schodowych .Toalety w budynku nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braila. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do większości pomieszczeń budynku. Na terenie całego obiektu funkcjonuje monitoring oraz radiowęzeł. Z każdego miejsca w budynku istnieje możliwość ewakuacji zgodnie z oznaczeniami w ciągach komunikacyjnych.  Zbiórka osób ewakuowanych z budynku wyznaczona jest na boisku szkolnym.