Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2024/2025

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomistaekonomia

        2 klasy w zawodzie technik ekonomista:

 • 1 Ea  rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki;
 • 1 Eb  rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański;

Technik logistyklogistyka3

         1 klasa w zawodzie technik logistyk :

 • 1 La rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki

Technik rachunkowości

      1 klasa w zawodzie technik rachunkowości:

 • 1 Fa  rozszerzenie – geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język rosyjski

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

     1 klasy  LO:

 • 1a  rozszerzenie – język polski i historia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język  niemiecki

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych
i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2024/2025

Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów: