Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2021/2022

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomista

ekonomia

3 klasy w zawodzie technik ekonomista:

 • 1Ea  rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki;
 • 1Eb  rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański;
 • 1Ec  rozszerzenie – geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język włoski.

Technik logistyk

logistyka3

2 klasy w zawodzie technik logistyk :

 • 1La rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki
 • 1Lb rozszerzenie – geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język rosyjski

Technik rachunkowości

2 klasy w zawodzie technik rachunkowości:

 • 1Fa  rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki
 • 1Fb  rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język włoski

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

1 klasa  LO:

 •  1a  rozszerzenie – język polski i historia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język  niemiecki

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2021/2022

  • Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów: