Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2021/2022

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomista

ekonomia

3 klasy w zawodzie technik ekonomista
z rozszerzeniami:

 • język angielski lub
 • matematyka lub
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

Technik logistyk

logistyka3

2 klasy w zawodzie technik logistyk
z rozszerzeniem :

 • język angielski lub
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki

Technik rachunkowości

2 klasy w zawodzie technik rachunkowości
z rozszerzeniem :

 • język angielski lub
 • matematyka
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

1 klasa  z rozszerzeniem:

 • język polski i historia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język  niemiecki lub język hiszpański

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2021/2022

  • Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów: