Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2023/2024

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomistaekonomia

        4 klasy w zawodzie technik ekonomista:

 • 1Ea  rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki;
 • 1Eb  rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański;
 • 1Ec  rozszerzenie – geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język rosyjski
 • 1Ed rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język włoski

Technik logistyklogistyka3

         4 klasy w zawodzie technik logistyk :

 • 1La rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki
 • 1Lb rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański
 • 1Lc rozszerzenie –geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język rosyjski
 • 1Ld rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański

Technik rachunkowości

          3 klasy w zawodzie technik rachunkowości:

 • 1Fa  rozszerzenie – język angielski
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język niemiecki
 • 1Fb  rozszerzenie – matematyka
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język hiszpański
 • 1Fc  rozszerzenie – geografia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język rosyjski

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

     2 klasy  LO:

 • 1a  rozszerzenie – język polski i historia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język  niemiecki
 • 1b rozszerzenie – język polski i historia
  pierwszy język – język angielski
  drugi język – język  rosyjski

 


Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2023/2024

Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów: