Ogłoszenia

 

Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych
Nr 1, mieszczącego się przy ul. Stawki 10 w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Pobierz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawcy:

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  – Pobierz plik

Informacja o wyborze ofertyPobierz plik

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – Pobierz plik

 

Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, mieszczącego się przy ul. Stawki 10 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Link

 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, mieszczącego się przy ul. Stawki 10 w Warszawie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – link

 

 


Oferta pracy dla absolwentów pobierz plik

Specyfikacja warunków zamówienia dystrybucji i dostawy energii cieplnej. pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, mieszczącego się przy ul. Stawki 10 w Warszawie pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dystrybucja i dostawa energii cieplnej
dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, pobierz plik

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, mieszczącego się przy ul. Stawki 10 w Warszawie Numer ogłoszenia: 20911 – 2015;
data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy pobierz plik

Unieważnieniu II postępowania przetargowego pobierz plik