III konferencja zawodowa

W dniu 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie, odbyła się III konferencja zawodowa

pn.: „Jakość kształcenia a nowatorskie metody nauczania w rozwijaniu kompetencji, w kształceniu w zawodach technik logistyk i technik ekonomista. Czy TIK w edukacji zawodowej powinien wzmacniać dydaktykę, czy nad nią dominować”.

Celem tegorocznej konferencji było zwrócenie uwagi na nowe narzędzia, standardy oraz twórcze metody nauczania. Staraliśmy zastanowić się, w jaki sposób uatrakcyjnić zajęcia, jak stworzyć inspirujące pomoce dydaktyczne? Głowną ideą, która przyświecała organizatorom było przekonanie, że właściwie zaprojektowany proces dydaktyczny pozwala nie tylko na osiągnięcie celów edukacyjnych, ale także na efektywne rozwijanie kompetencji uczniów, kluczowych dla ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczna konferencja była nie tylko możliwością do spotkania, ale przede wszystkim cennym, integrującym przedsięwzięciem, a jej wartość edukacyjna sprostała oczekiwaniom zaproszonych gości, uczestników i instytucji obejmujących ją patronatem.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i uczestnictwo w konferencji.