70 rocznica powstania w Getcie Warszawskim (19 kwietnia – 16 maja 1943)

Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim biblioteka szkolna przygotowała wystawę mającą przybliżyć uczniom historię zagłady polskich Żydów, która miała miejsce w Warszawie w latach 1939-43. Na wystawie znalazły się liczne publikacje, archiwalne zdjęcia i mapy ze zbiorów biblioteki. Nasi uczniowie uczcili pamięć bohaterów getta włączając się w akcję „Łańcuch Pamięci” zorganizowaną przez Urząd Dzielnicy Śródmieście i Wola. W niedzielę 21 kwietnia o godz. 19.00 uczniowie z klas I FB, I FC, I FD, I FT i 2 FB pod opieką p. Krystyny Deutschman ustawili się wraz z młodzieżą innych szkół i mieszkańcami Warszawy wzdłuż obrysu murów getta. Wspólnie zapalono symboliczne światełka.