Wspomnienie byłego dyrektora szkoły

14 listopada 2020 roku odszedł dyrektor Zdzisław Łutczyk. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel matematyki w naszej szkole. Studia na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1960 roku z tytułem magistra matematyki. W tym samym roku 1 września rozpoczął pracę w „Szkole na Stawkach”. W 1970 roku powołano go na stanowisko wicedyrektora. Od 1974 roku do 1984 roku samodzielnie kierował Zespołem Szkół Ekonomicznych nr 1. Obowiązki dyrektora naczelnego  przejął od p. dyrektor Kazimiery Kartasińskiej, która przeszła na emeryturę. W tymże 1974 roku Liceum Ekonomiczne nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych otrzymało imię Mikołaja Kopernika.

Zdzisław Łutczyk (1935-2020)

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w latach 1974-1984

Dyrektor Zdzisław Łutczyk dał się poznać jako bardzo dobry organizator.
Za Jego kadencji zmodernizowano szkołę. Zagospodarowano i wyremontowano tzw. „nowe skrzydło” z drugą salą gimnastyczną. Pomieszczenia te były dotychczas zajmowane przez PKS i zdewastowane. Wybudowano boisko szkolne i przeprowadzono remont kapitalny głównego budynku szkoły.

Powiększona baza lokalowa umożliwiła rozwój szkoły. Unowocześniono Międzyszkolny Ośrodek Prac Obrachunkowych – ówczesny odpowiednik dzisiejszych pracowni komputerowych. Utworzono trzynaście pracowni przedmiotowych, przebudowano
i powiększono bibliotekę. Prowadzono nauczanie w szkołach dla młodzieży i dorosłych. W Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych działały wówczas: Liceum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Liceum Zawodowe nr 15, Policealne Studium Ekonomiczne nr 4 oraz Średnie Studium Zawodowe nr 13. Szkoła kształciła ekonomistów z dobrym przygotowaniem zawodowym. Wielu absolwentów bez trudu dostawało się na studia.

Dyrektor Zdzisław Łutczyk przez 25 lat pracy w szkole nie zaniedbywał pracy dydaktycznej wykładając matematykę. Bardzo pilnował aby poziom nauczania tego przedmiotu był wysoki. Absolwenci wspominają Go jako świetnego dydaktyka, dzięki któremu zdali bez trudu maturę z matematyki.

Odszedł mając 85 lat, pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach.