Dzień Języków Obcych

W poniedziałek 11 marca nauczyciele języków obcych wspólnie z samorządem zorganizowali w szkole Dzień Języków Obcych. W tym roku klasy drugie mogły wykazać się znajomością języków obcych, których się uczą. Było wiele konkursów i atrakcyjne nagrody, o które warto było powalczyć. Klasy zmierzyły się z łamańcami językowymi  i przysłowiami, odgadywały hymny i flagi różnych krajów, wykazały się wiedzą kulturowo-krajoznawczą i rozszyfrowywały nazwy znanych produktów. Zabawy i emocji było przy tym wiele. Konkursy wygrały klasy 2 FL i 2FE, II miejsce przypadło w udziale klasom 2FB i FD, a III klasom 2FC i FA. Gratulujemy!