Finał konkursu „Rachunkowość i podatki”.

W dniu 07.04.2017 r. w naszej szkole odbył się finał I edycji konkursu „Rachunkowość i podatki”. Organizatorem konkursu była nasza szkoła. W konkursie wzięło udział 11 szkół średnich z województwa mazowieckiego.
Konkurs składał się z II etapów, 03.02. odbył się etap szkolny, a w piątek 07.04. finał.

Patronami konkursu byli:
1. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie,
3. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
4. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie

Sponsorzy konkursu to:
1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie,
2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
3. Warszawski Bank Spółdzielczy

Zwycięzcami zostali;
I miejsce – Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego,
ul. Chłodna 36/46, Warszawa.
II miejsce – Zespół Szkól nr 3, ul. Jana Matejki 9, Wyszków.
III miejsce – Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”, ul. Żeromskiego 22/28, Warszawa.

Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, propagowanie zasad racjonalnego zarządzania finansami, upowszechnienie nawyku wcześniejszej analizy popartej wiedzą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych oraz podnoszenie poziomu nauczania.
Ideą, która nam przyświecała było sprawdzenie umiejętności pracy w zespole, kreatywności i wiedzy uczniów z zakresu planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych, umiejętności klasyfikowania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku brutto i wyniku netto.