Internetowy Konkurs „Selfie z Niepodległą”

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w serwisie Facebook (tj. od dnia 15 października 2018 r. do dnia 11 listopada 2018 r. do godziny 23:59). Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki Regulaminu. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób.  W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na
Profilu muszą być prawdziwe. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

nszn_plakat_250

Nagrody w Konkursie będą:

  • nagroda główna − bezpłatny weekend dla dwóch osób (2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje) w jednym z obiektów PTTK zaproponowanych przez Organizatora,
  • miejsca II−VI – nagrody rzeczowe.

pełny regulamin

Rejestracja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9JndAUnVDVeya1NvRZuEchC9xltdQ6obUEaAVusS0BOHZ8Q/viewform