„Jakiegoż to gościa mieliśmy”

Pani Stanisława Karnasiewicz, mgr. prawa, pracowała w naszej szkole od 1949 do 1973 roku. W 1949 roku zaangażowano ją w sekretariacie szkolnym w Liceum Administracji Gospodarczej Izby Przemysłowo-Handlowej, a następnie Państwowym Liceum Bankowym, Technikum Finansowym nr 1 (Warszawa, ul. Nowogrodzka 58). Od września 1956 roku pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum Ekonomicznym nr 1 (Nowogrodzka 58 – później Stawki 4). W latach 1962-1972 była zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Warszawie, ul. Stawki 4. W tym Zespole samodzielnie prowadziła przez 10 lat Zasadniczą Szkołę Handlową nr 4, wychowując ok. 1500 absolwentów. Szkołę zlikwidowano wraz z odejściem dyr. Stanisławy Karnasiewicz na emeryturę. Pracowała jeszcze do 1973 roku na pół etatu.

Pani Stanisławie Karnasiewicz bardzo trudno było odnaleźć się powojennych realiach PRL. Pracę w szkole otrzymała z trudem. Na pracę dydaktyczną władze pozwoliły jej dopiero w 1956 roku.

W rodzinnym mieście Krakowie, przed II wojną światową pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz pełniła funkcję Komendantki Koła Lokalnego Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Kierowała ochotniczymi Hufcami Szkolnymi, Pozaszkolnymi, Akademickimi oraz kadrą instruktorską. W 1939 roku organizowała akcją szkoleniową wśród kobiet z różnych środowisk Krakowa przygotowującą do obrony kraju na wypadek wojny. Szkoliła drużyny łączności, służby gospodarcze i sanitarne.

Stanisława Karnasiewicz ps. „Myszka”, „Wisia” całą okupację służyła w konspiracyjnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Pracowała w Kancelarii Głównej i Biurze Szyfrów Komendy Głównej Armii Krajowej – oddział V (Łączność). Była to komórka kancelaryjno – szyfrancka, przez którą przechodziły wszystkie pisma Komendy Głównej do komend obszarów i okręgów AK. Służyła tam jako szyfrantka, a następnie jako kierowniczka poczty wychodzącej. Stanisława Karnasiewicz była zastępcą Janiny Bredel ps. „Marianka”, która kierowała Kancelarią.

W 1944 roku wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Wraz z ludnością cywilną Warszawy trafiła do obozu w Pruszkowie. Stamtąd udało się jej wydostać i wrócić do Krakowa. Służbę w Armii Krajowej ukończyła w stopniu kapitana.

Pani Stanisława Karnasiewicz była wybitną osobą, jedną z niewielu kobiet, która zajmowała wysokie stanowisko w strukturach dowódczych Podziemnego Państwa Polskiego, pracując w Komendzie Głównej Armii Krajowej przy gen. Tadeuszu Borze-Komorowskim. Prawda o jej pięknej karcie wojennej znana jest od niedawna.

Skromna inskrypcja na płycie nagrobnej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie brzmi:

Stanisława Karnasiewicz

Mgr praw

Kapitan Armii Krajowej ps. Myszka

Uczestnik Powstania Warszawskiego

30 IV 1913 – 17 V 1989

Żródła: Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej, pod red. Ewy Bukowskiej i in. Londyn 1985, s. 57 59-60, 68-71 Biogram Stanisławy Wiktorii Karnasiewicz w internetowej bazie z biogramami powstańców warszawskich prowadzonej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie [dostęp:30.10.2020] Monografia Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 1945/1946 – 2005/2006″, oprac. B. Panek- Rzeszotek. Warszawa 2006 Archiwum ZSLiE1, Warszawa, ul. Stawki 10

Opracowała Krystyna Deutschman Biblioteka ZSLiE1