„Katyń…ocalić od zapomnienia”

28 listopada 2014 roku na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły, odsłonięto tablice przy Dębach Pamięci posadzonych dla uhonorowania pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej: aspiranta Antoniego Kalecińskiego oraz kapitana Kazimierza Schrotta. Uroczystość odsłonięcia tablic odbyła się przy udziale rodzin Bohaterów, przedstawicieli Policji, Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, przedstawicieli Stowarzyszenia Parafiada (inicjatora akcji), uczniów, rodziców, pedagogów, dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości. Aktem posadzenia Dębów Pamięci szkoła włączyła się w Ogólnopolski Program Patriotyczno-Edukacyjny pt. „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Opiekę nad tym miejscem, powierza się kolejnym rocznikom uczniów ZSLiE nr 1 dla zachowania ciągłości. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa w Szkolnej Izbie Pamięci, poświęcona Zbrodni Katyńskiej oraz wystawa biograficzna. Zaprezentowano pamiątki, które rodzinom udało się przechować m. in. patent oficerski ppor. Kazimierza Schrotta , list ze Starobielska do żony oraz listy z zesłania do Kazachstanu. Funkcjonariusza Policji Województwa Śląskiego Antoniego Kalecińskiego poznaliśmy dzięki nielicznym przedwojennym zdjęciom oraz opracowaniu pt. „Mój Ojciec” p. Jadwigi z Kalecińskich Kozery. Aspirant Antoni Kaleciński był więźniem obozu w Ostaszkowie, został zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940 roku, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Kapitan Kazimierz Schrott był więźniem obozu w Starobielsku, został zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 roku i spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Charkowie Piatichatkach.