KONFERENCJA pt.: „ZAWÓD EKONOMISTA I CO DALEJ? WYZWANIA I BARIERY.”

IMG_63729 marca 2016 roku w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie odbyła się konferencja „Zawód ekonomista i co dalej? Wyzwania i bariery.”

Konferencję, patronatem objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte sp. z o.o., PwC sp. z o.o. oraz Biuro Rachunkowe Adore s.c. i Biuro Rachunkowe Abacus.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Mieczysława Nowotniak – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji, Pani Barbara Krępska – Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji, Pan Łukasz Kasprzak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście, Pani Agnieszka Gajownik – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście, Pani Monika Fibich – Główny Specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz dyrektorzy szkół z terenu Warszawy i okolic kształcących w zawodzie technik ekonomista, nauczyciele zawodu, pracodawcy, przedstawiciele uczelni wyższych, doradcy metodyczni kształcenia zawodowego i doradcy zawodowi.

W pierwszej części konferencji rozmawialiśmy o pierwszych krokach młodzieży na rynku pracy, o tworzeniu miejsc pracy dla młodych, o różnych rozwiązaniach i możliwościach, o kształceniu, nie tylko formalnym ale między innymi o roli organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym. Mówiliśmy o szansach, zagrożeniach i perspektywach związanych bezpośrednio z zawodem ekonomisty.

W tej części spotkania wystąpiły Panie:

dr Magdalena Arczewska z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Ewa Giermanowska z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

oraz pani Anna Łukawska – Ekspert do spraw wizerunku pracodawcy z firmy PwC

Drugi panel konferencji poświęcony był edukacji ekonomicznej w polskiej szkole oraz takim kształceniu młodzieży, aby osiągali jak najlepsze efekty, żeby byli konkurencyjni na rynku pracy. Rozmawialiśmy o oczekiwaniach dzisiejszego „pokolenia Y”, o ich celach i aspiracjach. Co bardzo istotne, nie zabrakło również dyskusji na temat roli dorosłych w kształceniu liderów.

W tej części spotkania swoje wystąpienia przedstawili:

Pani Halina Frańczak – Dyrektor Marketingu i Komunikacji z firmy Deloitte

Dr Dariusz Danilewicz z Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej

Dr hab. prof. SGH Tomasz Rostkowski z Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej

Jesteśmy przekonani, że konferencja była cennym przedsięwzięciem a jej wartość edukacyjna sprostała oczekiwaniom uczestników.