Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych utworzone w 2016 roku w Areszcie Śledczym

przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, to miejsce okryte ponurą sławą w najnowszej historii Polski. Więzienie Karne wybudowane jeszcze przez władze rosyjskie w 1904 roku, w latach 1945-1956 stało się – zwłaszcza dla żołnierzy niezłomnych – Golgotą Warszawską.

Gdyby bramy aresztu, jego ściany i schody mogły mówić, kto byłby w stanie do końca wysłuchać ich tragicznych historii o Pałacu Cudów, karcerach „suchych” i „mokrych”, przenośnych szubienicach czy bunkrach egzekucyjnych, nie mówiąc już o komunistycznym zestawie bestialskich tortur, których liczni więźniowie nie wytrzymywali?

Wielu Bohaterów zamordowano, szacuje się, że w najmroczniejszym okresie stalinowskim ponad 350 osób z wyroków komunistycznych sądów powieszono lub zastrzelono. Wśród nich byli m.in.; gen. August E.  Fieldorf „Nil”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, płk Łukasz Ciepliński „Pług” czy rtm. Witold Pilecki, – którzy przetrzymywani byli w Pawilonie X, otwartym dzisiaj dla zwiedzających.

17.10 2018 roku klasy 3FB, 3FE oraz 4FA warszawskiego Technikum Ekonomicznego im. M. Kopernika miały okazję zajrzeć w mury tej budowli, która teraz stała się symbolem pamięci żołnierzy Wiernych Polsce.

Marcin Jurek