Poloneza czas zacząć.

Maturzyści na dzisiejszej próbie dopracowali Poloneza do perfekcji