Procedura organizacji pracy w Zespole szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie od 1 września 2020 r. oraz postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego pobierz