Spotkanie w Muzeum Polin

22 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu, w Muzeum Polin, z przedstawicielem polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Bohaterem spotkania był pan Leszek Jan Szulc. Rodzina Szulców w 1943 roku uratowała od śmierci z rąk niemieckich żołnierzy, trzydziestu Żydów z getta w Stryju. Swoje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej, p. Leszek Jan Szulc opisał w książkach „Takie Małe Miasto” oraz „Ocalić od zapomnienia: emblemat śmierci, czyli opaska na rękawie”.

Podczas II wojny światowej, w lipcu 1941 r. Stryj zajęły wojska niemieckie. W 1942 r. utworzono getto, w którym zgromadzono około 15 tys. Żydów z całej okolicy. Od września do listopada 1942 r. transporty Żydów wysłano do obozu zagłady w Bełżcu. W 1943 r. oddziały niemieckie posługując się policją ukraińską przeprowadziły akcję likwidacji getta rozstrzeliwując pozostałych mieszkańców.