Technik Logistyk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; monitorowania poziomu i stanu zapasów; obsługiwania programów magazynowych; prowadzenia dokumentacji magazynowej; monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych; planowania procesów transportowych; organizowania procesów transportowych.