UWAGA – Konkurs „Rachunkowość i podatki”

konkurs-obrazek

TERMINY:

 1. Rejestracja do 05.01.2017 r.
 2. I etap (szkolny) – 03.02.2017 r.
 3. Przysłanie do organizatora konkursu dwóch ocenionych najlepszych prac łącznie z kartami odpowiedzi – do 28.02.2017 r.
 4. II etap (finał) – 07.04.2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 w ZSLiE nr 1

PATRONI:

Patronat honorowy – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Pozostali patroni:

 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.
 2. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 3. Wydział Nauk Ekonomicznych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

SPONSORZY:

 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.
 2. Warszawski Bank Spółdzielczy Grupa BPS.
 3. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)

NAGRODY:

 1. Dwa bony szkoleniowe do kwoty 2 000 zł ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie.
 2. Książki wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 3. Dwa tablety do kwoty 1 500 zł ufundowane przez Warszawski Bank Spółdzielczy Grupa BPS.
 4. Dwa vouchery na szkolenie w Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rejestracja uczestników:

Rejestracja uczestników odbywa się drogą mailową. Chętnych prosimy o przesyłanie wiadomości na adres: zslie1@zslie1.edu.pl

REGULAMIN  KONKURSU – Pobierz plik