Wasza pomoc znowu potrzebna!

1Wasza pomoc znowu potrzebna!
(dotyczy uczniów pełnoletnich)

W kolejny wtorek, 19 kwietnia organizujemy grupowe wyjście do Stacji Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 61.

 

 

Cel jest dwojaki:

1. Potrzebujemy płytek krwi (w związku z planowanym przeszczepem) dla ojca jednego z naszych kolegów.
Będzie to honorowe oddanie płytek krwi z zaznaczeniem konkretnego biorcy (przy donacji będziemy podawać imię i nazwisko pana). Proces oddania płytek trwa ok. 50 min., w związku z czym dawcą musi być osoba silna, z wytrzymałymi żyłami, która przynajmniej raz oddawała już krew.
Płytki krwi można oddawać nie częściej niż raz na miesiąc. Od ostatniej donacji krwi pełnej również musi minąć miesiąc (nasza akcja szkolna miała miejsce 10 marca, więc miesiąc upłynął w dniu wczorajszym).
2. Standardowe oddawanie krwi pełnej dla chętnych (z zachowaniem terminu ostatniej donacji).

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do szkolnego psychologa (pokój nr 10).
Godzina wyjścia ze szkoły: 8:00.

Do zgłaszania się zachęcamy szczególnie osoby z grupą krwi O Rh -, A/B/AB Rh -, ale i te z plusikiem;)

Jak często mogę oddawać krew (lub jej składniki):
http://www.rckik-warszawa.com.pl/metody-i-cz%C4%99stotliwo%…

Jak przygotować się do oddania krwi?
http://www.rckik-warszawa.com.pl/jak-przygotowa%C4%87-si%C4…

Więcej informacji na stronie:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/