„Wrzesień 1939 czas krwi i chwały”

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej Archiwum Akt Nowych przygotowało wystawę. pt. „Wrzesień 1939 czas krwi i chwały”.

19 września 2019 uczniowie ZSLiE nr 1 obejrzeli wystawę, która prezentowana była w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 66. Pokazano unikalne dokumenty z okresu wojny obronnej 1939 roku. m.in. obrony Warszawy i Lwowa, bitwy pod Kockiem oraz dokumentację działalności polskiej dyplomacji. Wyczerpujących informacji udzielał kurator wystawy p. Jarosław Stryjek z Archiwum Akt Nowych.

1 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny Polska została zaatakowana przez III Rzeszę. Wojska niemieckie pod sztandarami ze swastyką natarły z całą bezwzględnością.

Stolica Polski Warszawa od samego początku działań wojennych była głównym celem zdobycia przez Niemców. Stolica odpierała ataki od 8 września. Miasto było bombardowane, ostrzeliwane artylerią, podejmowano próby jego zdobycia używając czołgów i piechoty. Polskie wojsko i ludność cywilna w heroiczny sposób odpierały każdy atak. 28 września Warszawa skapitulowała.

Uczniowie zobaczyli i przeczytali m. in. orędzie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego do obywateli, odezwę obrońcy Warszawy, prezydenta Stefana Starzyńskiego do obywateli stolicy, odezwę dowódcy Armii „Warszawa”, generała Rómmla informującą o honorowej kapitulacji. Przedstawiono także dokumenty niemieckie obrazujące skalę represji, jakie spadły na ludność cywilną po zakończeniu działań wojennych. Szczególnie interesujące są niemieckie albumy ze zdjęciami, które robili niemieccy żołnierze we wrześniu 1939 roku w Polsce. Sfotografowano wkraczające oddziały Wehrmachtu, pierwsze tragedie i zniszczenia, jakie przyniosła rozpoczęta wojna.

Na wystawie znalazły się też zdjęcia Juliena H. Bryana (1899-1974) amerykańskiego filmowca, fotografa i pisarza, który przez dwa tygodnie września 1939 roku rejestrował obraz oblężonej Warszawy.