Wymiana polsko-niemiecka

Początek czerwca przyniósł nam wyjazd w ramach wymiany polsko-niemieckiej do Niemiec i Szwajcarii. Tym razem prężnie pracująca grupa uczniów współpracujących z kolegami ze szkoły w Neuss wyjechała na prawie dwa tygodnie do Düsseldorfu. Młodzież kontynuowała temat rozpoczęty już na Ukrainie w roku szkolnym 2011/2012 oraz w listopadzie w Polsce o pracy przymusowej w czasie II wojny światowej i prawach człowieka. Na zajęciach przygotowujących do wyjazdu uczniowie realizowali zagadnienia związane z podstawowymi prawami człowieka, ich łamaniem w środowisku szkolnym, w Polsce, w Europie i na świecie oraz z instytucjami zajmującymi się ich ochroną. Przygotowana i przeprowadzona została ankieta na ten temat. Podobne działania podjęła grupa niemiecka w Neuss. Na naszym spotkaniu omówiliśmy i porównaliśmy wyniki naszej pracy badawczej. Przeprowadziliśmy też jeszcze inny wywiad z ludnością, którego wyniki również były dla nas zaskoczeniem. Oprócz pracy nad tematem młodzież mała też czas na zwiedzanie, najciekawsze okazały się stadion Borussii Dortmund, katedra w Koloni oraz wieża widokowa w Düsseldorfie. Uwieńczeniem pracy był wyjazd do Szwajcarii, do Lozanny i Genewy do Rady Praw Człowieka ONZ, gdzie uczniowie mogli obserwować obrady RPC i poczuć towarzyszącą im atmosferę. Wrażeń było bardzo wiele, młodzież miała okazję poznać się lepiej i zintegrować się. Wszyscy czekają z niecierpliwością na kolejne spotkanie.