Wyróżnienie w programie „Szkoła Demokracji”

Samorząd 2022

W roku szkolnym 2021/22 nasi uczniowie z Samorządu Uczniowskiego brali udział w ogólnopolskim programie realizowanym przez Fundację CEO „Szkoła Demokracji”. 

Celem tego projektu było wspieranie samorządności, aktywności uczniów i zwiększenie ich udziału w życiu szkoły. W jego ramach młodzież zrealizowała 4 działania. Było to przygotowanie godzin spotkań z Samorządem Uczniowskim, tablicy potrzeb i zainteresowań uczniów, wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz przeprowadzenie i realizacja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Poza tym odbyły się 3 szkolenia liderskie dla uczestników, warsztaty i konferencje dla uczniów i nauczyciela. Dodatkowo nasi uczniowie  zostali zaproszeni do udziału w nagraniach do filmu szkoleniowego o Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym. Już niedługo będziemy mogli go oglądać.  Na zakończenie całego programu wszyscy uczestnicy otrzymali piękne dyplomy, a szkoła tytuł  Szkoły Demokracji i certyfikat z wyróżnieniem.

Samorząd 2022 Samorząd 2022 Samorząd 2022