Zapraszamy na rozpoczęcie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 🙂
godz. 9:00 – klasy IV, V
godz. 10:00 – klasy II, III
godz. 11:00 – klasy I

Rozpoczęcie Roku Szkolnego