1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca po raz dziewiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna, totalitarna władza. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Dla upamiętnienia ich postawy – sprzeciwu, niezgody i beznadziejnej walki z narzuconym systemem, uczniowie naszej szkoły przygotowali audycję nadaną przez szkolny radiowęzeł pt. „W matni bezprawia. X Pawilon”. Program przygotowano na podstawie wspomnień Stanisława Krupy, żołnierza Armii Krajowej z batalionu „Zośka”, po wojnie więzionego w X Pawilonie więzienia przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie. Spotkał tam wielu przywódców Polski Podziemnej oraz powojenne „wilki”. Wielu, bardzo wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci.

Wyroki wykonano a zwłoki pochowano w bezimiennym grobie na tzw. „Łączce” na warszawskich Powązkach. W audycji udział wzięli Anita Bancerek i Filip Jakubowski z klasy 4 Fb oraz Mateusz Gawroński i Adam Pyrzanowski z klasy 4 Fa. Na ten temat biblioteka przygotowała w szkole okolicznościową wystawę. Warto przeczytać: Stanisław Krupa. X Pawilon. Katownia UB na Rakowieckiej.

Warszawa 2012 1 marca po raz dziewiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania ZSRR. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania Żołnierze Niezłomni żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby –  jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.