Dni otwarte odwołane

Uprzejmie informuję, że z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa odwołany zostaje dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, który miał się odbyć 14 marca 2020 roku o godz. 10:00.
Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

Dorota Lipińska