1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w naszej szkole nadano audycję pt. Powojenne losy bohaterów „Kamieni na szaniec”, żołnierzy batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Program przygotowano na podstawie wspomnień represjonowanych w latach 1944-1956 żołnierzy: Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz”, Andrzeja Wolskiego ps. „Jur”, Włodzimierza Steyera ps. „Grom”, Anny Jakubowskiej, Henryka Kozłowskiego ps. „Kmita”, Bogdana Deczkowskiego ps. „Laudański” oraz Anny Borkiewicz – Celińskiej. W audycji udział wzięli uczniowie: Weronika Michalak, Igor Kamiński, Adam Pyrzanowski oraz Krzysztof Grajda.


Konferencja „Żołnierze wyklęci – świadectwa”
Uczniowie Technikum Ekonomicznego nr 1 uczestniczyli 2 marca w konferencji „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”. Konferencja odbyła się w Sejmie RP, poświęcona była losom członków antykomunistycznego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Do Sejmu zaproszono weteranów walk niepodległościowych, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z czasów okupacji niemieckiej oraz lat 1944 – 1956. Uczestnicy konferencji otrzymali krytyczne wydanie relacji rtm. Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu pt. „Raport Witolda”.