3FA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

W dniu dzisiejszym klasa 3FA wraz z opiekunem uczestniczy w wykładzie dr Dominiki Harasimiuk pt „Unijna kontrola praworządności w państwach członkowskich” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Młodzież może dowiedzieć się jak powstała Unia Europejska, jakimi prawami i wartościami się kieruje oraz jakie kryteria należy spełnić, aby stać się członkiem Wspólnoty.