1FC w Parlamencie RP

W dniu 30.10.2017r.  uczniowie klasy 1 FC zapoczątkowali cykl wycieczek do Parlamentu RP. Podczas wycieczki zwiedzili gmach Sejmu i Senstu oraz  wysłuchali  wykładu pod tytułem  ,, Powstawanie ustaw – proces legistlacyjny”. 

Trzba przyznać, że nasi uczniowie świetnie czuli się  w fotelach na sali obrad Sejmu.