Wyniki głosowania

Mamy to – projekt wybrany !!!   We wtorek 22 lutego odbyło się głosowanie na nasz Szkolny Budżet Partycypacyjny. Mieliśmy pięć wniosków, każdy bardzo ciekawy i kreatywny. Zwycięzcą został wniosek numer 5 autorstwa Franka Szymańskiego- naszego nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Franek zaproponował zainwestowanie pieniędzy w zakup ławeczek i stolików na nasz szkolny dziedziniec, a za pozostałą kwotę przeznaczył na kilka puf do siedzenia na korytarzach. Projekt zyskał 57,71% poparcie.

Wyniki głosowania

Dziękujemy wszystkim autorom projektów i mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie ich jeszcze więcej.